TUYÊN TRUYỀN

 

Song song với việc trợ giúp cho các đối tượng là các em gái và phụ nữ trẻ khó khăn trong những vấn đề cụ thể trong cuộc sống, Mekong Livelihoods cũng đặt mục tiêu là sẽ góp phần thay đổi những nỗ lực chung của cả cộng đồng trong việc giáo dục, định hướng, và hỗ trợ con em và tất cả mọi người xung quanh theo những hướng đi mới và tích cực hơn. Cụ thể, khi nhìn vào xu hướng các cô gái trẻ đổ xô đi xuất ngoại kết hôn, có thể thấy được một phần không nhỏ những tác nhân góp phần đưa họ đi tới quyết định này là từ gia đình, cộng đồng, trào lưu trong xã hội, và điều kiện địa phương, trong khi rất ít là do bản thân yếu kém hay vì sự mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Do đó, các công tác tuyên truyền là cần thiết để lấp đầy lỗ hổng này và thay vào đó bằng những nỗ lực chung để phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng, và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, bao gồm tư vấn hôn nhân trong nước và nước ngoài.

 

Cụ thể, Mekong Livelihoods sẽ sử dựng chương trình giáo dục nói trên làm một cơ hội quý giá để tuyên truyền về sự quan trọng của giáo dục định hướng với các em gái ở độ tuổi đến trường, và phát triển năng lực cá nhân với các phụ nữ trẻ ở những địa phương khó khăn. Song song vào đó, dự án cũng sẽ nuôi dưỡng một mạng lưới hợp tác với các đơn vị tài trợ và các tổ chức liên quan nhằm đẩy mạnh tầm ảnh hưởng và mục tiêu chung qua các hoạt động tuyền truyền ở địa phương. Kết quả là các chính quyền địa phương và nhà nước có thể lắng nghe và chú trọng hơn đến những vấn đề thực tế và tìm ra những giải pháp thích hợp cho chúng, bao gồm các công tác công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, hỗ trợ, giải quyết việc làm ở địa phương, và đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.