GIÁO DỤC

 

Mekong Livelihoods đang trong quá trình hoàn thiện các chương trình giáo dục về phát triển cá nhân và định hướng nghề nghiệp nhắm vào các đối tượng là các em gái độ tuổi trung học cơ sở (từ 11-15 tuổi), trung học phổ thông (từ 16-18 tuổi), và các phụ nữ trẻ (dưới 30 tuổi).

Các chương trình này có mục tiêu chung là cung cấp cho người tham gia những kiến thức và công cụ để phát triển sự tự tin, đưa ra những quyết định thiết thực, qua đó giải quyết các khó khăn trước mắt và nâng cao chất lượng cuộc sống về lâu dài. Không dừng ở việc cung cấp các “lớp học” mà người tham gia chỉ tiếp thu những kiến thức mơ hồ, chương trình thực chất là một cộng đồng hỗ trợ dành riêng cho phụ nữ, nơi mà tất cả những người tham gia có thể chia sẻ và tìm sự trợ giúp từ lẫn nhau và từ các tình nguyện viên của dự án.

Ngoài ra, mỗi cá nhân sẽ được trợ giúp định ra kế hoạch cho tương lai gần, thích hợp với từng điều kiện, nhu cầu, và khả năng của mỗi người. Ví dụ, học sinh bậc phổ thông sẽ được trợ giúp để chọn chuyên ngành học nếu muốn thi vào đại học, hoặc chọn ngành đào tạo nghề thích hợp nếu muốn tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cấp ba.  Song song vào đó, chương trình cũng sẽ phối hợp với các tổ chức nêu trên để giới thiệu các cơ hội nghề nghiệp và học tập thích hợp cho từng đối tượng. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ cung cấp các buổi phổ cập thông tin hữu ích và các lớp học ngoại ngữ thích hợp cho những cô dâu Việt chuẩn bị đi nước ngoài.